MATERIJALI ZA IZOLIRANJE

Materijali za izoliranje se dijele prema vrsti vlakana/klasi temperature: staklena vlakna – max 550 °C, ET-staklena - max 700 °C, keramika/staklo - max 750 °C, keramika/inc/SS - max 1260 °C…i kombinacije navedenih vlakana sa silikonom, teflonom, kevlar/aramidnim vlaknima, grafitom, SS/Inconel žicom/mrežom,…

IZO.jpg

MATERIJALI OD STAKLENIH VLAKANA

- staklena vlakna (E-klasa)

-  t max (°C) : 550

-  specifična težina: 0,90  (+/-10%) do 1,25(g/cm³)

-  kemijski sastav:  SiO2  55%, Al2O3  15%, CaO 17%, B2O3 8%, 

                               MgO 4,5%, Fe2O3  0,5%    

PLETENICE okruglog i kvadratnog presjeka u dimenzijama 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60, …pravokutnog presjeka po potrebi

 

PLATNA debljina 1-1.5-2-3 mm, širine 1 ili 1.2 m, 30 m/role…sa AL folijom 1 i 2 mm, 1 m, 50 /rola,… MREŽA: 200 g/m², 0,2x1000 mm, 50/rola

 

SILIKONIZIRANO platno obostrano/jednostrano (280 °C), širine 1.2 i 1.5 m, debljina 0.55 i 0.88 mm

 

TRAKE 25 m/kolut: 20x3, 30x2, 30x3, 40x5, 50x2, 50x3, 50x5, 80x2, 100x3, 100x5,.. sa AL folijom 30 m/kolut: 50x3, 50x5, 100x3, 100x5, 120x3,…

stakl platno.JPG
stakleno platno
al staklo platno.JPG
stakleno platno s AL folijom

MATERIJALI OD VLAKANA KERAMIKE

- keramika/staklo:   t max  (°C): 750

- keramika/inc/SS:  t max  (°C): 1260 

- specifična težina: (g/cm³): 0,65  (+/-10%) do 0,75

- kemijski sastav:  SiO2  48-53%, Al2O3  45-50%

PLETENICE okruglog i kvadratnog presjeka u dimenzijama 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60, …pravokutnog presjeka po potrebi

 

PLATNA debljina 1-1.5-2-3 mm, širine 1 ili 1.2 m, 30 m/role…sa AL folijom 1 i 2 mm, 1 m, 50 /rola,… MREŽA: 200 g/m², 0,2x1000 mm, 50/rola

 

SILIKONIZIRANO platno obostrano/jednostrano (280 °C), širine 1.2 i 1.5 m, debljina 0.55 i 0.88 mm

 

TRAKE 25 m/kolut: 20x3, 30x2, 30x3, 40x5, 50x2, 50x3, 50x5, 80x2, 100x3, 100x5,.. sa AL folijom 30 m/kolut: 50x3, 50x5, 100x3, 100x5, 120x3,…

PAPIR (210 kg/cm³), širine 1.2 m, debljina 2-3-4-5 mm  


VUNA/FILC (128 kg/cm³) širine 610 mm, u debljinama 6, 10, 13, 25 i 50 mm i rifuza u 20 kg vrećama


PLOČE (260 kg/m³): 13, 20, 25 mm  1x1.2 m i 12 BIO (1,03 g/m³), max. 1100 °C, debljine 5 i 10 mm 1x1 m
 

ker inc std.jpg
standardno pletena traka od keramičkih vlakana
KER INC rijeđe pletena po sredini 01.jpg
NOVO! Traka od keramičkih vlakana rjeđe pletena po sredini, što omogućava puno jednostavniju montažu