top of page

MEKANA BRTVILA

prirubničke brtve

MEKANA BRTVILA PREMA VRSTI PRIRUBNICA

RF
FF.
TG
SR

                    RF                                                   FF                                                 TG                                             SR   

PREGLED PRESJEKA/PROFILA MEKANIH BRTVILA

ravne brtve

ravna

+IR

+IR (sa unutarnjim metalnim prstenom)

IR OR

+IOR (sa unutarnjim i vanjskim prstenom)

Prirubnička brtvila izrađujemo iz materijala: NCAF (tzv. "klingeriti"), LEG (laminirani ekspandirani grafit), PTFE, tehnička guma,... 

bottom of page