top of page

UPUTE ZA POSTAVLJANJE BRTVILA

1. ČIŠĆENJE I PROVJERA

 

Uklonite sav strani materijal i ostatke s brtvenih površina, vijaka i čavala, matica i podložaka. Pripazite da ne oštetite brtveni prsten i da koristite odgovarajući alat. Vijci, matice i podlošci se moraju provjeriti za oštećenja ili ostatke obrade. Oštećene komponente moraju se zamijeniti.

2. MONTAŽA PLOSNATOG BRTVILA

 

Lagano umetnite brtvilo u prostor između dviju prirubnica. Prirubnice bi trebale biti poravnane bez korištenja prekomjerne sile, a brtvene površine moraju biti pozicicionirane u ravnini jedna prema drugoj. Svako i najmanje odstupanje od idealnog pozicioniranja mora biti ispravljeno. Brtvilo mora biti dobro centrirano uz pomoć usadnog vijka i postavljeno čisto, suho i bez „spojnih komponenti“ (lubrikanata).

Važna napomena: grafitna brtvila posebice ne smiju biti mokra prije i tokom montiranja.

3. PODMAZIVANJE I STEZANJE

 

Koristite samo specijalizirane ili odobrene lubrikante (provjerite radnu temperaturu!!). Primjenite lubrikant jednako na sve navoje, matice i nosive površine. Osigurajte da lubrikant ne kontaminira prirubnicu ili površinu brtvila. Preporučamo korištenje nitridnih podložaka.

 

Uvijek koristite kalibrirani moment-ključ ili neki drugi uređaj za stezanje.

 

Vijci se stežu dijagonalno. Nakon ručnog zatezanja vijaka (Napomena: kod grafitnih brtvila prvi vijak se nikad ne smije prejako stegnuti) treba koristiti moment-ključ tri puta za svaki vijak, postupno pojačavajući dotezanje svaki put (prvi put: 30%, drugi put: 60%, treći put 100%). Konačno, svaki vijak se treba provjeriti jedan za drugim u smjeru kazaljke na satu.

 

Iznimno je važno da se brtvilo montira s dovoljnim površinskim pritiskom!

4. DODATNE UPUTE

 

Nikad ne dotežite bezazbestna brtvila spojena elastomerom nakon što su bila izložena visokim temperaturama. Svako dodatno dotezanje mora se izvršiti na sobnoj temperaturi i bez pritiska.

 

Jednom uklonjena mekana brtvila ne smiju se ponovno postavljati!

upute 1.JPG
upute 2.JPG
upute 3.JPG
upute 4.JPG
bottom of page